ثبت نام در نمایشگاه

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال  1396  /  Overseas Sales Agents List - 2017

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1396 / Overseas Sales Agents List - 2017


تاریخ برگزاری : سه شنبه 01 فروردین 1396 لغایت سه شنبه 29 اسفند 1396
مهلت ثبت نام : سه شنبه 01 فروردین 1396 لغایت سه شنبه 29 اسفند 1396
محل برگزاری : محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران