نمایشگاهها

بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران - شهریورماه 1396

تاریخ برگزاری : 1396/06/01 لغایت 1396/06/07 مهلت ثبت نام : 1396/05/01 لغایت 1396/05/12

بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی- شهریورماه 1396

تاریخ برگزاری : 1396/06/01 لغایت 1396/06/07 مهلت ثبت نام : 1396/05/11 لغایت 1396/05/20

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت - مهرماه 1396

تاریخ برگزاری : 1396/07/14 لغایت 1396/07/17 مهلت ثبت نام : 1396/03/01 لغایت 1396/04/25

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو - آبان ماه 1396

تاریخ برگزاری : 1396/08/22 لغایت 1396/08/25 مهلت ثبت نام : 1396/03/23 لغایت 1396/04/21

نمايشگاه بین المللی صنعت باکو CASPINDEXPO

تاریخ برگزاری : 1396/06/22 لغایت 1396/06/24 مهلت ثبت نام : 1396/01/28 لغایت 1396/05/15

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1396 / Overseas Sales Agents List - 2017

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29

نمایشگاه های جدید سال 96 بزودی در این مکان اعلام خواهد شد 2 - به كانال تلگرام ما بپيونديد.

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29

تقویم نمایشگاه های داخلی سال 1396

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29