نمایشگاهها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت – (مهرماه 1397)

تاریخ برگزاری : 1397/07/22 لغایت 1397/07/25 مهلت ثبت نام : 1397/02/10 لغایت 1397/04/20

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو – (آبان ماه 1397 )

تاریخ برگزاری : 1396/10/11 لغایت 1348/10/11 مهلت ثبت نام : 1397/02/10 لغایت 1397/04/20

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29

- به كانال های تلگرام ما بپيونديد.

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29