نمایشگاهها

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت- مهر ماه 1398

تاریخ برگزاری : 1398/07/18 لغایت 1398/07/21 مهلت ثبت نام : 1398/02/28 لغایت 1398/05/31

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو – آبان ماه 1398

تاریخ برگزاری : 1398/08/18 لغایت 1398/08/21 مهلت ثبت نام : 1398/02/07 لغایت 1398/04/31

نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چندرسانه ای و صنايع وابسته

تاریخ برگزاری : 1397/12/10 لغایت 1397/12/13 مهلت ثبت نام : 1397/08/29 لغایت 1397/11/29