مجوز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت صادر شد.

1398/02/24
مجوز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت صادر شد.
 
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت توسط شركت بازرگاني بين المللي ايدرو در محل نمايشگاههاي بين المللي تهران با کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران در مهر ماه سال 98 برگزار خواهد شد.