مجوز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست صادر شد

1398/09/11

مجوز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست صادر شد.

نوزدهمين نمايشگاه بين المللي محیط زیست توسط شركت بازرگاني بين المللي ايدرو در محل نمايشگاههاي بين المللي تهران با کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران در اسفند ماه سال 98 برگزار خواهد شد.